Gi et barn en skolegang

Viste du…

For hver handel du gjør i Cashback World, får Du penger tilbake, shopping point og samtidig doneres der et lite bidrag til Child & Family foundation og Greenfinity foundation.

2 veldedige stiftelser der støtter barns  skolegang og hjelper til med at holde på verdens grønne verdier

Du kan læse mer om stiftelsene her:

Child & Family foundation

https://www.childandfamily.foundation/en/

Greenfinity foundation

https://www.greenfinity.foundation